Цивилна маска

  • Civil Mask

    Цивилна маска

    1. Ниска респираторна отпорност, без мирис, без иритација.
    2. PFE (ефикасност на филтрација на масни честички) ≥ 30%
    3. Спречете го загадувањето предизвикано од бактерии, прашина, течен поздрав и капки.